strona główna
 Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. Caritas Polska Caritas diecezjalne Wpłaty online Nasi darczyńcy
Nasze programy

Skrzydła

 

Radio IN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okna życia

 

Kwartalnik Caritas

 

Podręczniki

 

Praca bez barier

 

kromka chleba

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Uchodzczego

 

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

 

Alerting humanitarians to emergencies

 
 Projekty krajowe

01.05.2006 00:00 (aktualizowano: 26.06.2006 15:37)
Piotr Doczekalski

Bezdomni

Bliższe informacje:
 
Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. +48 22 3348500
tel. +48 22 3348585
fax +48 22 3348558

Istotnym problemem związanym z bezdomnością jest brak wiedzy na temat rzeczywistej liczby osób bezdomnych w Polsce, którą na podstawie różnych danych określa się od 30 do 300 tys. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, które formalnie skorzystały z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Liczba ta ulega okresowym zmianom i oscyluje wokół 30 tys.

O randze bezdomności wśród problemów społecznych decydują nie tylko trudne do uchwycenia parametry ilościowe, ale również dynamika zjawiska i zmiany jakie ono powoduje w strukturze populacji. Podkreśla się narastające tempo zjawiska, które wykracza obecnie poza grupy i środowiska tradycyjnie kojarzone z bezdomnością. Z bezdomności wiążą się też takie problemy jak: alkoholizm, narkomania, żebractwo, prostytucja, przestępczość, zagrożenia epidemiologiczne.

W 2000 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej opracowano resortowy program „Bezdomność”, w którym zostały uwzględnione działania o charakterze:
- profilaktycznym – zapobiegające utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności, skierowane do najbardziej zagrożonych grup społecznych;
- osłonowym – zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej oraz podstawowych elementów pracy socjalnej;
- aktywizującym – zmierzającym do wyprowadzenia z bezdomności konkretnych osób i grup społecznych, rokujących perspektywy przezwyciężenia tej sytuacji.

Caritas w Polsce od wielu lat jest partnerem Ministerstwa Polityki Społecznej w programie „Bezdomność”. W 2005 r. Ministerstwo przeznaczyło na realizacje programu 5.000.000 zł z czego Caritas Polska otrzymała 437.000 zł. Te środki oraz wpłaty darczyńców pozwalają na prowadzenie różnego rodzaju akcji pomocowych na rzecz bezdomnych. Przybierają one najczęściej formy organizacji placówek typu stacjonarnego (schroniska, domy dla samotnych matek, noclegownie) oraz placówek pomocy doraźnej (jadłodajnie, punkty pomocy medycznej, sanitarnej oraz rzeczowej, domy dziennego pobytu, świetlice). Caritas udziela również pomocy prawnej i psychologicznej, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, w poszukiwaniu pracy i stałego miejsc zamieszkania. Umożliwiania bezdomnym udziału w imprezach o charakterze kulturalnym, co ma w efekcie pomóc w przezwyciężeniu izolacji i alienacji społecznej.

 Fotografie

Niniejsza informacja nie została opatrzona materiałem zdjęciowym.

 Pliki do pobrania

Niniejsza informacja nie zawiera plików do pobrania.

 
 Pozostałe
Caritas w Polsce w Pawilonie ERW w Warszawie 2011-09-06 10:42
10 tysięcy tornistrów pełnych uśmiechów – za nami trzeci finał akcji! 2011-09-05 11:52
Fundacja BNP Paribas partnerem programu Skrzydła 2011-09-05 08:32
Tornister pełen uśmiechów – liczymy SMS-y! Jutro wielki finał akcji 2011-09-02 10:16
Carrefour ufundował wyprawki szkolne dla dzieci 2011-09-01 08:41
TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW - za trzy dni wielki finał 2011-08-31 16:05
Tornister pełen uśmiechów - dziś konferencja prasowa 2011-08-30 11:50
Caritas w Polsce podczas Pawilonu ERW w Warszawie 2011-08-30 08:56
Ustawa o abolicji szansą dla nielegalnych imigrantów 2011-08-29 09:10
Wrzuć uśmiech do tornistra - wyślij SMS dla dzieci 2011-08-23 09:43
 
 
 
© Copyright 2006 Fundacja "Pro Caritate" | Projekt graficzny: kwadrans.com | Caritas Europa | Caritas Internationalis | Online: 1