strona główna
 Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. Caritas Polska Caritas diecezjalne Wpłaty online Nasi darczyńcy
Nasze programy

Skrzydła

 

Radio IN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okna życia

 

Kwartalnik Caritas

 

Podręczniki

 

Praca bez barier

 

kromka chleba

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Uchodzczego

 

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

 

Alerting humanitarians to emergencies

 
 Sprawozdania z działalności

30.06.2011 14:18 (aktualizowano: 05.07.2011 14:45)
Biuro Prasowe Caritas Polska

"W służbie ludziom" - Raport Caritas w Polsce 2010

Bliższe informacje:
 
Caritas Polska
ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. +48 22 3348500
tel. +48 22 3348585
fax +48 22 3348558

W 2010 roku Caritas Polska obchodziła Jubileusz 20-lecia odrodzenia działalności, dziękując Bogu za łaskę posługi dzieciom, starszym, chorym, rodzinom, matkom samotnie wychowującym dzieci, niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym pomocy materialnej i duchowej w Polsce i na świecie. 8 IX ubiegłego roku przypadła również druga, ważna rocznica dla społeczności Caritas w Polsce. 15 lat temu powstało pierwsze w Polsce Szkolne Koło Caritas. Obecnie SKC istnieją we wszystkich diecezjach i zrzeszają ponad 54 tys. wolontariuszy. Ziarno Ewangelii miłosierdzia, zasiane w Rzeszowie wydało obfite plony nie tylko w diecezji rzeszowskiej, ale w całym kraju.

     Patronat honorowy nad skromnym jubileuszem XX-lecia odrodzenia Caritas Polska objął prof. Lech Kaczyński, prezydent RP. Nagła tragiczna śmierć Pary Prezydenckiej i 94 innych wybitnych przedstawicieli Kościoła i życia publicznego w Polsce położyły się cieniem na radości świętowania. Z wdzięcznością wspominamy życzliwość i wsparcie Pary Prezydenckiej dla dzieł Caritas w Polsce, ceniąc sobie współpracę i pomoc, na jaką zawsze mogliśmy liczyć. Pani Maria Kaczyńska na dwa dni przed swą tragiczną śmiercią odwiedziła siedzibę Caritas biorąc udział – jako członek Rady Programowej Radia In – w uroczystości otwarcia radia. Zarząd i pracownicy Caritas Polska złożyli hołd Parze Prezydenckiej modląc się przed trumną w kaplicy Pałacu Prezydenckiego oraz zapalając świecę Dwudziestolecia.

     Rok 2010 przyniósł tragiczną w skutkach dla wielu rodzin w Polsce Południowej i centralnej powódź. Ten dramat zmobilizował Kościół i społeczeństwo do ofiarnej służby poszkodowanym, tym bardziej, że powódź powracała trzykrotnie w ciągu lata.

     Natomiast tragicznym wydarzeniem na świecie, w roku 2010 okazało się trzęsienie ziemi na Haiti. Pochłonęło ono tysiące istnień ludzkich i pozbawiło dachu nad głową tysiące rodzin w tym najbiedniejszym kraju Ameryki Łacińskiej. W czerwcu mieliśmy zaszczyt gościć abp Bernardito Auza, nuncjusza apostolskiego na Haiti, który ukierunkował naszą długoterminową pomoc dla Haitańczyków.

     Zarówno tragiczne wydarzenia w Ameryce Łacińskiej, jak i powódź w Polsce raz jeszcze pokazały, jak głęboko zakorzeniła się w naszych sercach Ewangelia Miłosierdzia. Jesteśmy wdzięczni wielkiej rzeszy darczyńców, mediom ogólnopolskim i lokalnym, wolontariuszom i pracownikom Caritas, którzy natychmiast odpowiedzieli na apel Caritas Polska o pomoc. Dzięki powszechnej solidarności z poszkodowanymi mogliśmy udzielić wydatnej pomocy doraźnej i podjąć działania długofalowe, które zaowocowały kilkoma znaczącymi projektami.

     Rok 2010 był dla nas kolejnym rokiem budowania struktur pomocowych diecezjalnych Caritas oraz promowania idei wolontariatu chrześcijańskiego. Staraliśmy się pogłębić naszą motywację działania. 24 IV 2010 r. blisko 2 tys. pątników – pracowników i wolontariuszy Caritas w Polsce pielgrzymowało do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, by dziękować Bogu za dwudziestoletnią posługę Caritas w Polsce. Do intencji dziękczynnej dołączyliśmy gorące błaganie o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II, świadka czynnej miłości bliźniego i miłosierdzia chrześcijańskiego.

     Formacji religijno-duchowej służyły również liczne publikacje książkowe oraz Kwartalnik „Caritas”. Cieszymy się z tego, że Caritas Polska mogła włączyć się w obchody Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, organizując konferencję naukową w senacie RP. Nasza działalność została dostrzeżona przez marszałka Senatu, który uhonorował Caritas Polska złotym medalem Senatu RP, przyznawanym zasłużonym osobom i organizacjom społecznym. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz natomiast przekazała Caritas Polska odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

     W 2010 roku Caritas Polska została doceniona przez Agencję Rynku Rolnego medalem za wzorowe realizowanie programu PEAD.

     Prezentując „Raport roczny” z działalności Caritas w Polsce pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność całej społeczności Caritas w Polsce: dyrektorom, pracownikom i wolontariuszom, darczyńcom i sponsorom, instytucjom państwowym i samorządowym oraz wszystkim, którzy w różnych formach podjęli z nami współpracę. Dobro zapisane liczbami jest wspólnym dziełem Caritas w Polsce oraz tych, którzy darzą nas zaufaniem i czynnie wspierają. Dziękujemy za okazaną pomoc, gdyż każde wsparcie jest dla nas ważne i nieocenione.

     Dziękujemy Fundacji „Pro Caritate”, która aktywnie wspiera działania Caritas Polska poprzez publikację materiałów formacyjnych i szkoleniowych, funkcjonowanie strony internetowej, wydawanie Kwartalnika „Caritas” oraz odpowiedzialność za materialny wymiar Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

     Przedstawiając „Raport roczny” mamy nadzieję, że nie tylko ukaże ogrom pracy i poświęcenia ludzi Caritas w Polsce, ale przyczyni się do wzmożenia naszej troski o ubogich i potrzebujących wsparcia materialnego i duchowego.

     Mamy również nadzieję, że nauczanie bł. Jana Pawła o miłosierdziu Bożym i chrześcijańskim będzie rodziło wspaniałe owoce solidarności społecznej, poszanowania godności ubogich, miłości braterskiej i wzajemnej odpowiedzialności.

Serdecznie dziękujemy!

 Fotografie

Niniejsza informacja nie została opatrzona materiałem zdjęciowym.

 Pliki do pobrania

Raport roczny za 2010

 
 Pozostałe
"W służbie ludziom" - Raport Caritas w Polsce 2010 2011-06-30 14:18
Blaski i cienie pracy socjalnej - Raport Instytutu Spraw Publicznych 2011-05-27 10:40
Rok po tragedii – powódź w Polsce 2011-05-20 09:50
Publiczna troska czy prywatna opieka? - raport Instytutu Spraw Publicznych 2011-04-18 12:42
Raport z działalności Caritas w Polsce za 2009 rok 2010-06-11 14:31
Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Kieleckiej za 2009 rok 2010-02-28 15:40
Raport z działalności Caritas w Polsce za 2008 r. 2009-06-15 09:14
Caritas Archidiecezji Gdańskiej złożyła sprawozdanie merytoryczne i finansowe na ręce abpa Głódzia 2009-04-16 13:13
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowo–Wschodniej 2009-02-01 19:31
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowo – Wschodniej 2008-07-31 11:27
 
 
 
© Copyright 2006 Fundacja "Pro Caritate" | Projekt graficzny: kwadrans.com | Caritas Europa | Caritas Internationalis | Online: 1