strona główna
 Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r. Caritas Polska Caritas diecezjalne Wpłaty online Nasi darczyńcy
Nasze programy

Skrzydła

 

Radio IN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okna życia

 

Kwartalnik Caritas

 

Podręczniki

 

Praca bez barier

 

kromka chleba

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Uchodzczego

 

Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców

 

Alerting humanitarians to emergencies

 
 Sprawozdania z działalności

18.04.2011 12:42 (aktualizowano: 18.04.2011 12:44)
Biuro Prasowe Caritas Polska

Publiczna troska czy prywatna opieka? - raport Instytutu Spraw Publicznych

Lokalne systemy wsparcia osób starszych w małych społecznościach opierają się przede wszystkim na opiekunach nieformalnych (najczęściej członkach najbliższej rodziny), pozbawionych wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Przerzucanie problemu starości i starzenia się na rodziny i krewnych jest polityką bez perspektyw, zwłaszcza że - między innymi w wyniku migracji ludzi młodych - zmniejsza się zarówno potencjał opiekuńczy tych rodzin, jak i ich samowystarczalność - piszą autorki raportu Instytutu Spraw Publicznych zatytułowanego "Społeczności lokalne wobec osób starszych - diagnoza i rekomendacje".

Raport powstał na podstawie badań w kilku gminach (miejskich i wiejskich) województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Wyniki są mało optymistyczne. Seniorzy nie są podmiotem w polityce władz lokalnych. Autorki badania przekonały się, że najczęstszą reakcją samorządowców na pytanie o sprawy seniorów, jest odesłanie po odpowiedź do ośrodków pomocy społecznej. Osoby starsze postrzega się właśnie w tych kategoriach - jako wymagających pomocy finansowej i zdrowotnej. Jednocześnie istnieje powszechne przekonanie, że to rodziny powinny troszczyć się o swoich seniorów. Z moralnego punktu widzenia jest to przekonanie słuszne. Także z przyczyn ekonomicznych - najbardziej opłacalne. Problem jednak w tym, że opiekunowie bardzo często pozostawieni są sami sobie. W lokalnych środowiskach brakuje całościowych systemów, włączających w życiową przestrzeń seniorów ich rodziny, ale także władze lokalne i organizacje pozarządowe. Brakuje programów aktywizacji ludzi starszych, nie ma nawet świadomości istnienia takiej potrzeby.

Już w 2035 roku w Polsce będzie mieszkać prawie 10 mln osób w wieku poprodukcyjnym, co będzie stanowić około 27 % ludności kraju. Wyzwania są więc duże. Publiczna przestrzeń dla seniorów musi się poszerzać, zwłaszcza że sama starość się zmienia. Obecne roczniki emerytów to jeszcze pokolenia sprzed epoki komputerów i internetu, ale już za 10 -15 lat na emeryturę przejdą roczniki posługujące się nowoczesnymi technologiami, dla których świat stał do tej pory otworem. Aktywizacja seniorów i opieka nad nimi będzie musiała ulec dużej zmianie.

O raporcie ISP napiszemy więcej w jednym z najbliższych numerów kwartalnika Caritas.

 Fotografie

Niniejsza informacja nie została opatrzona materiałem zdjęciowym.

 Pliki do pobrania

Niniejsza informacja nie zawiera plików do pobrania.

 
 Pozostałe
"W służbie ludziom" - Raport Caritas w Polsce 2010 2011-06-30 14:18
Blaski i cienie pracy socjalnej - Raport Instytutu Spraw Publicznych 2011-05-27 10:40
Rok po tragedii – powódź w Polsce 2011-05-20 09:50
Publiczna troska czy prywatna opieka? - raport Instytutu Spraw Publicznych 2011-04-18 12:42
Raport z działalności Caritas w Polsce za 2009 rok 2010-06-11 14:31
Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Kieleckiej za 2009 rok 2010-02-28 15:40
Raport z działalności Caritas w Polsce za 2008 r. 2009-06-15 09:14
Caritas Archidiecezji Gdańskiej złożyła sprawozdanie merytoryczne i finansowe na ręce abpa Głódzia 2009-04-16 13:13
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowo–Wschodniej 2009-02-01 19:31
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowo – Wschodniej 2008-07-31 11:27
 
 
 
© Copyright 2006 Fundacja "Pro Caritate" | Projekt graficzny: kwadrans.com | Caritas Europa | Caritas Internationalis | Online: 1